zondag 27 september 2015

O ja? Wat is dit dan?

Sorry, deze pagina kon niet gevonden worden.

Mogelijk bestaat deze pagina niet meer, of is ze verhuisd.

Waarom? Hoe? Wat?

Stel je zelf altijd deze vragen: 
  • WAAROM? 
  • HOE? 
  • WAT?
Ja precies...:-)

zaterdag 26 september 2015

ICT en onderwijs

:Lbl1
Blablablablablablablablablablablabla blablaba ICT blablablabla #onderwijs blablablablala enz...
GOTO Lbl1
Er komt geen eind aan:-)

maandag 21 september 2015

Helaas, deze pagina kan niet gevonden worden

Helaas, deze pagina kan niet gevonden worden.

vrijdag 18 september 2015

Huh?

"Als de informatie in deze tweet u bekend voorkomt, kunt u deze tweet negeren...." - huh?:-)

maandag 14 september 2015

Gelegenheidsvoorrang


Bij verkeerssituaties waarbij meer dan twee voertuigen betrokken zijn, kan het voorkomen dat een voertuig gelegenheidsvoorrang kan krijgen. Hierbij leidt het elkaar verlenen van voorrang tot een cirkelredenering waarbij geen enkel voertuig in beweging mag komen omdat ze allemaal aan elkaar voorrang moeten verlenen.

Hoewel voertuig A voorrang moet verlenen aan voertuig B, kan deze toch doorrijden, omdat voertuig B ook voorrang moet verlenen aan voertuig C. Dit is het geval als B van rechts komt van A, maar A afslaat en daarom voorrang moet verlenen aan C die rechtdoor gaat op dezelfde weg. Een ander typisch voorbeeld is een kruispunt met vier rechtdoorrijdende auto's.

Uiteraard moeten de verkeersdeelnemers hierbij extra voorzichtig zijn omdat ze slechts op elkaars non-verbale communicatie kunnen terugvallen.

donderdag 10 september 2015

Het Calimero-effect....

“Een beroepsgroep met een reusachtig calimerocomplex”
@HenkTerHaar

Het is niet eerlijk:-)

donderdag 3 september 2015

Wat ga je doen?