zondag 12 januari 2014

Nog meer wetenswaardigheden

 • Uw kijk op het rekenonderwijs is niet erg realistisch...
 • Doe waar je goed in bent!
 • Ook al zijn we anders, we zijn allemaal gelijk!
 • Sommige leerkrachten gebruiken maar al te graag moeilijke woorden in een poging over te komen als represaille.
 • I'm forming a mnemonic to remember a function in analysis.
 • Als er een eiland op je koers is, dan is de oplossing rechtsom of linksom. Rechtdoorzee geeft schipbreuk.
 • De kunst is onderwijs zo te organiseren dat de kwaliteitsontwikkeling van binnenuit niet belemmerd wordt.
  #bobotaal
 • Wat ik bespeur is erg veel invloed vanuit de linkerhersenhelft. Met rechterhelft bijschakelen wordt het #onderwijs anders.
 • Er is geen lift naar succes. Je moet de trap nemen.
 • Probeer niet in herhaling te vallen, het herhalen van je boodschap levert vaak weinig op. Vermijd dus herhalingen.
  @twitlerares
 • Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.
  Zie Scheikundedocent steekt leerlingen in brand
 • Uw bijdrage aan de discussie over wiskundeonderwijs is niet erg constructief.
 • Verwarring is een signaal dat je op het punt staat iets nieuws te leren...
 • Sommige vogels doen alles om in een rapport te verschijnen.
 • Ironisch dat ik mailcontact zoek met ... over o.a. slechte communicatie en dat een week is gepasseerd zonder enig teken van leven.
 • “We all get a bit foolish when we stray outside the ‘boundaries’ of personal expertise.”
  Bob Greaves
 • Denken is leuk en handig, maar niet meer dan dat. De fixatie op de ratio brengt ons in verwarring en schept veel onheil.
 • Capabel voelen begint met de intentie om te willen groeien in je deskundigheid en je zekerheden los te laten.
 • De kunst is nu, om je eigen drijfveren als leraar te koppelen aan de vraag van de leerling.
 • Ik verwacht ander antwoord van rekenspecialisten. Vinden jullie 't grappig, zinvol of slechts decoratief? #rekentrap
 • Maar ja, wie let er op de sentimenten van een ploeterende wetenschapper die zich drukt maakt over het schoolonderwijs?
 • Kom je een hele leuke tweet tegen RT deze dan niet maar kopieer hem, knip de naam van de afzender eruit en doe of jij 'm bedacht hebt.
  #zelfbedacht
 • Ik ben er 107 procent zeker van dat de ark van Noach niet bestaan heeft.
 • Het bericht "Retweet zo min mogelijk. Komt vaak dom over. Alsof je zelf niets te zeggen hebt." is al meer dan 200 keer geretweet...:-)
 • J.H. Gunning in 1925 in Ped. Stud. ‘Nieuwe leuzen en nieuwe reorganisatieplannen worden verspreid, sneller dan de onderwijzers ze kunnen lezen.’
  @FeysRaf
 • "In deze snelveranderende wereld blijven sommige dingen hetzelfde..."
  Dat is altijd al zo geweest...:-)
 • I never said that!
  Albert Einstein
 • VRAAG: Wat zou jij een onderwijsadviseur vragen?
  ANTWOORD: Waarom verdien jij per uur meer dan ik terwijl ik veel harder moet werken?
 • 2 van de 5 mensen hebben 3 mensen om zich heen.
 • Weglopen bij een niet-passende scholing is ook de regie over je eigen professionalisering nemen.
 • Welke zin heeft het, in gesprek te gaan met wie bij voorbaat iets anders nastreeft dan begrip voor 't standpunt van de ander?
 • Dat heet mushroom management: keep 'em in the dark and feed them shit.
 • ...

(Geen) reactie op Henk Pfaltzgraff

In de laatste E-brief van 2013 trok de heer Pfaltz­graff van leer tegen een NVvW stand­punt dat wij niet direct als zodanig herken­den. Dat maakt een reactie lastig. Voor je het weet, blijk je het gewoon met elkaar eens te zijn en dan is de lol ervan af. 

Daarom reageer ik verder niet op zijn bijdra­ge. En nee, ik maak ook even geen flauwe grappen over het belang van begrij­pend lezen. Ik hou het bij een oproep om in het nieuwe jaar met elkaar te discus­siëren zoals dat hoort. Met respect voor elkaar en met respect voor de feiten. 

Een goed 2014 gewenst. 

Marian Kollen­veld
Voorzit­ter NVvW